Wymowa

   Język  Język polski  Deutsch

 

Poniższa tabela zawiera objaśnienia oraz przykłady prawidłowej wymowy języka niemieckiego.

Litera, połączenia  literowe

Wymowa
Przykład
a, aa, ah
długie a  Nase (nos), Staat (Państwo)
ä
jak polskie e, jednak otwieramy nieco szerzej usta.  Bäcker (Piekarz)
ai, ay
jak pojskie aj  Mais (kukurydza)
äu
jak polskie oj
 Gebäude (budynek)
c
w wyrazach obcych jak polskie k  Couch (tapczan)
ch
po samogłoskach: i, e, ä, ö, ü, eieu i spółgłoskach l, m, n, w oraz w końcówce -chen -wymowa jak pomiędzy ś i ch.  Milch (mleko)
ch
po samogłoskach: a, o, u, au wymawiamy jak polskie ch  Loch (dziura)
chs
jak polskie ks  wachsen (rosnąć)
ck
jak polskie k  Zucker  (cukier)
e, ee, eh
długie e  Weg (droga)See (morze)
ei, ey
jak polskie aj  Eis (lód)
er
na końcu wyrazu- wymowa jak pomiędzy a i er  Dauer (okres)
eu
jak polskie oj  Steuer (podatek)
h
na początku wyrazu jak polskie h  Haus (dom)
i, ie,ih
długie i  Brief (list), Ring (pierścionek)
o, oh ,oo
długie o  Shampoo (szampon)
ö
Wymawia się ją układając usta jak do o wymawiając e  Brötchen (bułka)  
ph
jak polskie f  Physik (fizyka)
qu
jak polskie kw  Quark ( twaróg )
s
przed samogłoską i w środku wyrazu miedzy samogłoskami oraz po l, m, n, z wymawiamy jak polskie z  Reise (podróż)
s
przed spółgłoskami (wyjątek to p i t) wymawiamy jak polskie s  Gans (gęś)
ss, ß
jak polskie s  Spaß (przyjemność), Kuss (całus)
sch
jak polskie sz Schiff  (statek)
sp
jak polskie szp  Sprache (język)
st
jak polskie szt  Stuhl  (krzesło)  
tsch
jak polskie cz  Deutschland (Niemcy)
tz
jak polskie c  Witz  (dowcip)
u, uh, ou
długie u  Uhr (zegar)
ü
 Uzyskuje się ją przez wymówienie i przy jednoczesnym ułożeniu ust jak do tworzenia głoski u  Küken ( pisklę)
v
jak polskie f  Vogel (ptak)
x
jak polskie ks  Hexe (czarownica)
z
jak polskie c  Zimmer   (pokój)