Przyimki ( Präpositionen )

   Język  Język polski  Deutsch

 

     Przyimki łączące się tylko z celownikiem koło (Dativ).

 

Aus - z, ze środka

Celownik (Dativ)  
Ich komme aus Polen.
Pochodze z Polski.

 


 

Bei - u, w, przy, koło

Celownik (Dativ)  
Ich bin bei euch
Jestem u was.

 


 

Gegenüber - naprzeciwko

Celownik (Dativ)  
Ich wohne gegenüber der Post
Mieszkam naprzeciwko poczty.

 


 

Mit - z, z czymś, z kimś

Celownik (Dativ)  
 Ich gehe mit meinem Freund.
Idę z moim przyjacielem.

 


 

Von - od, z, o

Celownik (Dativ)  
Ich habe einen Brief von den Eltern erhalten.
Dostałem list od rodziców.

 

 

Zu - do  (osoby, instytucje, budowle)

Celownik (Dativ)  
Ich muss zum Arzt gehen
Musze iść do lekarza.

 


 

 

Nach - po, do  (miasta, państwa),

Celownik (Dativ)  
Ich fahre nach Dortmund.
Jadę do Dortmundu.

 


 

Seit - od  (znaczenie czasowe, w odniesieniu do przeszłości)

Celownik (Dativ)  
Ich lerne seit einer Woche Deutsch.
Od tygodnia uczę się niemieckiego.

 


 

Ab - od (w odniesieniu do przyszłości)

Celownik (Dativ)  
Ab Montag gehe ich zur Schule.
Zeszyt leży między obrazami.

 


 

Außer - poza, oprócz

Celownik (Dativ)  
Außer dir sind alle da gewesen.
Byli wszyscy oprócz Ciebie.

 


 

Entgegen - wbrew

Celownik (Dativ)  
Entgegen meiner Bitte.
Wbrew mojej prośbie. 

 


 

Gemäß - zgodnie z

Celownik (Dativ)  
Gemäß ihrem Wunsch
Zgodnie z jej życzeniem

 


 

Zufolge - według

Celownik (Dativ)  
Zufolge des Gerüchts hat Tim das Rauchen aufgegeben.
Według plotki Tim rzucił palenie.

 


 

>>>Przyimki łączące się tylko z biernikiem (Akkusativ). 

>>>Przyimki łączące się z biernikiem (Akkusativ) i z celownikiem (Dativ).