Przyimki ( Präpositionen )

   Język  Język polski  Deutsch

 

Przyimki łączące się tylko z biernikiem (Akkusativ). 

 

Durch - przez

Biernik (Akkusativ)  
Wir gehen durch den Wald.
Idziemy przez las.

 


 

Für - dla

Biernik (Akkusativ)  
Das ist für dich.
To jest dla Ciebie.

 


 

Gegen - koło, przeciw

Biernik (Akkusativ)  
Ich habe nichts gegen dich.
Nie mam nic przeciwko Tobie .

 


 

Ohne - bez

Biernik (Akkusativ)  
Ohne deine Hilfe
Bez Twojej pomocy.

 


 

Um - wokół, o

Biernik (Akkusativ)  
Die Familie sitzt um den Tisch
Rodzina siedzi wokół stołu.

 

 

 

Entlang - wzdłuż

Biernik (Akkusativ)  
ich gehe die Küste entlang.
Idę wzdłuż wybrzeża.

 


 

Wider - przeciw , wbrew

Biernik (Akkusativ)  
 Sie hat das wider ihren Willen gemacht.
Zrobiła to wbrew swojej woli.

 


 

Bis - do

Biernik (Akkusativ)  
Bis nächste Woche.
Do następnego tygodnia.

 


 

>>>Przyimki łączące się z biernikiem (Akkusativ) i celownikiem (Dativ). 

>>>Przyimki łączące się tylko z celownikiem (Dativ).