Przyimki ( Präpositionen )

   Język  Język polski  Deutsch

 

Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub zaimkiem

Przykład:

W języku niemieckim niektóre przyimki łączą się tylko z biernikiem (Akkusativ), a inne  tylko z celownikiem (Dativ). Są jednak takie, od których rozpoczniemy, te łączą się i z biernikiem  (Akkusativ)i celownikiem (Dativ).

Przymiki z celownikiem lub z biernikiem (Präpositionen mit DATIV oder AKKUSATIV):

An - przy, na (w pionie)

Biernik (Akkusativ)  Ruch,  poruszanie się Celownik (Dativ)  Pozycja stała
Er hängt das Heft an die Wand. Das Heft hängt an der Wand.
On wiesza zeszyt na ścianie. Zeszyt wisi na ścianie.

 


Auf - na (w poziomie)

Biernik (Akkusativ)  Ruch,  poruszanie się Celownik (Dativ)  Pozycja stała
Er legt das Heft auf das Bild. Das Heft liegt auf dem Bild.
On kładzie zeszyt na obrazie. Zeszyt leży na obrazie.

 


Hinter - za

Biernik (Akkusativ)  Ruch,  poruszanie się Celownik (Dativ)  Pozycja stała
Er legt das Heft hinter das Bild. Das Heft liegt hinter dem Bild.
On kładzie zeszyt za obraz. Zeszyt leży za obrazem.

 


In - w

Biernik (Akkusativ)  Ruch,  poruszanie się Celownik (Dativ)  Pozycja stała
Er legt das Heft in das Bild. Das Heft liegt in dem Bild.
On kładzie zeszyt w obrazie. Zeszyt leży w obrazie.

 


Neben - obok

Biernik (Akkusativ)  Ruch,  poruszanie się Celownik (Dativ)  Pozycja stała
Er legt das Heft neben das Bild. Das Heft liegt neben dem Bild.
On kładzie zeszyt obok obraza. Zeszyt leży obok obraza.

 

 

Über - nad

Biernik (Akkusativ)  Ruch,  poruszanie się Celownik (Dativ)  Pozycja stała
Er legt das Heft über das Bild. Das Heft liegt über dem Bild.
On kładzie zeszyt nad obrazem. Zeszyt leży nad obrazem.

 


 

Unter - pod

Biernik (Akkusativ)  Ruch,  poruszanie się Celownik (Dativ)  Pozycja stała
Er legt das Heft unter das Bild. Das Heft liegt unter dem Bild.
On kładzie zeszyt pod Obrazem. Zeszyt leży pod obrazem.

 


Vor - przed

Biernik (Akkusativ)  Ruch,  poruszanie się Celownik (Dativ)  Pozycja stała
Er legt das Heft vor das Bild. Das Heft liegt vor dem Bild.
On kładzie zeszyt przed Obrazem. Zeszyt leży przed obrazem.

 


Zwischen - między

Biernik (Akkusativ)  Ruch,  poruszanie się Celownik (Dativ)  Pozycja stała
Er legt das Heft zwischen die Bilder. Das Heft liegt zwischen den Bildern.
On kładzie zeszyt między obrazami. Zeszyt leży między obrazami.

 


 

>>>Przyimki łączące się tylko z biernikiem (Akkusativ). 

>>>Przyimki łączące się tylko z celownikiem (Dativ).