Liczebniki

   Język  Język polski  Deutsch

 

Poniższa tabela zawiera objaśnienia oraz przykłady liczebników w języku niemieckim.

Liczebniki ( 0 - 10 )
0
 null  zero
1
 eins  jeden
2
 zwei  dwa
3
 drei  trzy
4
 vier  cztery
5
 fünf  pięć
6
 sechs  sześć
7
 sieben  siedem
8
 acht  osiem
9
 neun  dziewięć
10
 zehn  dziesięć
Przykład:
 Wir haben zwei Hunde.  Mamy dwa psy.

  

Liczebniki ( 11 - 19 )
11
 elf  jedenaście
12
 zwölf  dwanaście
13
 dreizehn  trzynaście
14
 vierzehn  czternaście
15
 fünfzehn  piętnaście
16
 sechzehn  szesnaście
17
 siebzehn  siedemnaście
18
 achtzehn  osiemnaście
19
 neunzehn  dziewiętnaście
Przykład:
 Ich bin achtzehn Jahre alt.  Mam osiemnaście lat.

      

Liczebniki ( 20 - 90 )
20
 zwanzig  dwadzieścia
30
 dreißig  trzydzieści
40
 vierzig  czterdzieści
50
 fünfzig  pięćdziesiąt
60
 sechzig  sześćdziesiąt
70
 siebzig  siedemdziesiąt
80
 achtzig  osiemdziesiąt
90
 neunzig  dziewięćdziesiąt
           Przykład:
21
 einundzwanzig  dwadzieścia jeden
99
 neunundneunzig  dziewięćdziesiąt dziesięć
38
 achtunddreißig  trzydzieści osiem

Niemieckie liczebniki od 21 do 99 (wyjątki to liczby pełne np: 30, 40, 50, 60 itp.) piszemy i czytamy "od końca" (najpierw jest jednostka a później dziesiątka). Połączenie dziesiątek i jednostek powstaje poprzez wstawienie spójnika "und"

Liczebniki ( 100 - 999 )
100
 (ein)hundert  sto
200
 zweihundert  dwieście
300
 dreihundert  trzysta
400
 vierhundert  czterysta
500
 fünfhundert  pięćset
600
 sechshundert  sześćset
700
 siebenhundert  siedemset
800
 achthundert  osiemset
900
 neunhundert  dziewięćset
             Przykład:
123
 (ein)hundertdreiundzwanzig sto dwadzieścia trzy
617
 sechshundertsiebzehn sześćset siedemnaście
948
 neunhundertachtundvierzig dziewięćset czterdzieści osiem

W setkach, tysiącach zasada jest taka sama przed słowem (hundert, tausend ) należy określić ilość.

Liczebniki ( 1000 - 999999 )
1000
 (ein)tausend  tysiąc
2000
 zweitausend  dwa tysiące
8000
 achttausend  osiem tysięcy  
40000
 vierzigtausend  czterdzieści tysięcy  
100000
 (ein)hunderttausend  pięćset
             Przykład:
1234
(ein)tausenddreihundertvierunddreißig  tysiąc dwieście trzydzieści cztery
2016
 zweitausendsechzehn  dwa tysiące szesnaście
50008
 fünfzigtausendacht pięćdziesiąt tysięcy osiem

       Miliony i miliardy piszemy wielką literą.

Liczebniki ( 1000000 - ... )
1000000
 eine Million  milion
2000000
 zwei Millionen  dwa miliony
8000000
 acht Millionen  osiem milionów  
1000000000
 eine Milliarde  czterdzieści tysięcy  
2000000000
zwei Milliarden  pięćset
             Przykład:
12000000
 zwölf Millionen  tysiąc dwieście trzydzieści cztery
85000000000
 fünfundachtzig Milliarden  dwa tysiące szesnaście