Wstęp

   Język  Język polski  Deutsch

 

Serwis E - Der Die Das został stworzony z myślą pomocy tym, którzy uczą się lub zamierzają się uczyć języka niemieckiego. Przedstawimy Wam sposób, który umożliwi szybkie i łatwe zapamiętywanie nowych wyrazów wraz z ich rodzajnikami.

 

Dlaczego nie jest to takie proste?

W języku niemieckim posiadamy trzy podstawowe rodzajniki:

rodzajniki             przykład          

Der             Der Tisch

      Die             Die Sonne     

Das             Das Auto

często jednak wyrazy w języku niemieckim, posiadają inny rodzajnik (rodzaj gramatyczny) niż wyrazy w języku polskim, rosyjskim lub tureckim.

Takim przykładem może być polski rzeczownik „słońce’’.

Przykładowe „słońce’’ w języku polskim to rodzaj nijaki, a w języku niemieckim posiada rodzajnik żeński czyli „die"

Widzę to słońce Ich sehe die Sonne.

Metoda nauki

Teraz przedstawamy innowacyjny sposób nauki języka obcego, oparty na łączeniu kolorów z wyrazami. Metoda ta polega na przypisaniu rodzajnikom określonych kolorów. Ucząc się rzeczowników z ich rodzajnikami, będziemy kojarzyć je z odpowiednimi kolorami, dzięki temu szybciej je zapamiętamy.

Używamy trzech kolorów, które nadajemy rodzajnikom

niebieski dla        Der

czerwony dla        Die

    zielony dla        Das

Poniższe zadanie pokazuje jak często kojarzymy kolory z wyrazami

 

Proszę powtórzyć 10 razy słowo „białe”

Białe, białe, białe….,

a następnie, proszę szybko odpowiedzieć na poniższe pytanie

Co pije krowa ?

 

Odpowiedz: Krowa nie pije mleka tylko wodę : )

Zeszyty

Do nauki stworzyliśmy tzw. „Zeszyty” oraz .

Każdy zeszyt zawiera 16 wyrazów, które są oddzielnie zapisane w wyżej podanych kolorach.

Oto przykłady:

 

Zaznaczając kursorem w prawym górnym rogu ikonę  ,uzyskamy automatyczne tłumaczenie wyrazu. Natomiast klikając na ikonę poniżej odtworzymy nagranie audio

Teraz już także, nasz serwis w telefonach, po kliknięciu na przycisk   ukarze się tłumaczenie wyrazu.

Zaznaczając kursorem w prawym górnym rogu ikonę (flaga Polski), uzyskamy automatyczne tłumaczenie wyrazu, jak widać na poniższym przykładzie

 

Das Brot

     

 

Kliknij >> TU << i otwórz dział "zeszyty" do nauki